Combo Lắp Đặt Điện Mặt Trời Công Suất 1MWP

10,800,000,000